Ühtlasi ei olegi maapiirkondade elu toetamine odav. Sotsiaalteenused ei ole odavad, rohepööre ei ole odav ning veel vähem ei ole liikumisvõimaluste pakkumine odav. Tasuta ühistranspordi tulekuga on riik suurendanud ühistransporti minevat tuge ligi poole võrra. 

Bussiliiklus peab säilima, paljud inimesed muul moel liigelda ei saakski. Kas see on ebaloogiline, et riik soodustab pealinna välist elu läbi kasvavate dotatsioonide?