- Saada artikkel aadressile arvamus@delfi.ee.

- Sellele aadressile saatmisega annate nõusoleku artikli avaldamiseks Eesti Päevalehe ja Delfi ühises arvamusveebis ning teistes kanalites (sh Eesti Päevalehe paberlehes).

- Reeglina avaldame artikli vaid veebiväljaandes, kuid vastavalt võimalustele ja sisule ka paberlehes.

- Sellele aadressile tuleks saata ka kõik kiireloomulised päevakajalised arvamuslood. Kui soovid artikli läbivaatamist samal päeval, tee e-kirjas vastav viide.

2) Soovid avaldada arvamuslugu eeltingimusena ka Eesti Päevalehe paberlehes?

- Artiklite avaldamine paberlehes sõltub sellest, kui palju on avaldamisootel teisi artikleid ja kui palju on lehes arvamuskülgi. Konkurents on tihe, seega on sageli leheruum kuni nädalaks-kaheks ette broneeritud.

- Kui soovid, et artikkel ilmuks kindlasti ka paberlehes, saada see aadressile arvamus@epl.ee ning markeeri vastav soov oma kirjas selgesõnaliselt.

- Sellele aadressile saatmisega annate nõusoleku artikli avaldamiseks ka teistes Eesti Päevalehe ja Delfi kanalites (veeb, digileht jms).

3) Arvamuslugude avaldamise üldtingimused

- Tüüpilised arvamusartiklid on mahus 2500-6000 tähemärki (tühikutega).

- Eeldame, et meile pakutavaid kaastöid ei ole varem avaldatud mõnes meediaväljaandes või sotsiaalmeediakanalis (sh blogi, Facebook) ning et neid ei pakuta samaaegselt ühelegi teisele meediaväljaandele. Kui te olete siiski eelnevat teinud või plaanite teha, palume sellest kindlasti meid koheselt teavitada.

- Toimetus annab kaastööle reeglina tagasisidet nädala jooksul.

- Kui kaastööle ei ole 14 päeva jooksul tagasisidet antud, on toimetus otsustanud seda mitte avaldada.

- Toimetus võib aga ei pruugi kaastöid honoreerida. Kohustume honoreerima vaid arvamuslugusid, mille osas on sõlmitud eelnevalt vastav kokkulepe.

- Toimetus laekunud kaastöid ei tagasta ega retsenseeri.

- Toimetusel on õigus artiklit enne avaldamist selguse, loetavuse ja mahutavuse huvides toimetada ja lühendada, säilitades autori mõtte. Ilma vastava eelkokkuleppeta me artikli toimetatud versiooni autoriga ei kooskõlasta.

- Kui soovid pöörduda toimetuse poole muudes küsimustes kui arvamuslood, saada kiri press@delfi.ee.

- Toimetuse kõik kontaktid leiab siit http://www.ekspressmeedia.ee/kontakt/

- Ekspress Meedia veebilehtede kasutamise jms üldtingimused leiab siit