Välisjõududest kõlas esimesena Euroopa Liit ja seda eesmärgi seadmisena – saavutada 30 aastaga viimasest parem seis kliima paremustamise mõttes. Kena teada, et meid võetakse igapäevast tegutsemist nõudva konkurendina. 

Tegelikult just selle mõtte ja rahvusliku sanitaar- ja bioloogilise julgeoleku tagamisest rääkimisega algaski Putini kõne välispoliitiline osa. 

Paratamatult jääb mulje, et Venemaa luurele tunnuslikke absurdsuseid püütakse tasakaalustada uute väljamõeldiste serveerimisega.