Statistikaameti värskete admete järgi asus eelmisel aastal Eestisse elama 16 209 ja siit lahkus 12 427 inimest. See tähendab, et välisrändesaldo oli juba kuuendat aastat positiivne. Küll aga oli 2020. aastal 2019. aastaga võrreldes rändamist veidi vähem: sisseränne oli 1963 inimese ja väljaränne 374 inimese võrra väiksem. Nii sisse- kui ka väljarändajate hulgas oli kõige rohkem Eesti kodanikke, kuid esimest korda pärast 2016. aastat oli eestlaste rändesaldo negatiivne: riigist lahkus 6920, aga tagasi tuli 5900 Eesti kodanikku.