Loodan ja usun, et faktiküsimused „mis kell ja kuhu tulistamise päeval iga asjase puutunud isik liikus ja mida seal tegi”, olid kohtule ette kantud tõetruult. Ehkki olen kogenud teistsugustes asjades nii vigast politseilist ja kohtulikku tõendiloomet, et seda eal ei unusta.

Ent midagi toimus tulistaja organismis. Midagi toimus tulistaja ajus. Midagi toimus ka tulistaja intellektis. Mis seal selles viimases toimus?