Jaak Printsi ametiaeg Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunsti osakonna peakoordinaatorina lõpeb 31. augustil. Sel kohal jätkamiseks temaga lepingut ei pikendatud, juba on ka kindlaks määratud, kes tema töö üle võtab. Päris oma teed Prints aga ei lähe ja jääb kooliga seotuks: ta jätkab koos Külli Teetammega eelmisel sügisel õpinguid alustanud lavakunstikursuse (31. lend) juhendajana.
„Minuga sõlmiti kolm aastat tagasi tähtajaline leping, mis lõpeb 31.8.2021 seisuga. Rektor otsustas seda mitte pikendada. Põhjuste kohta on õigem küsida otsustajalt,” ütles Prints.