Kõike saab rahasse ümber arvestada ja arvestataksegi. Näiteks seda, kui palju võivad praegustele koolinoortele tulevikus maksma minna selle ja eelmise õppeaasta distantsõppekuud – päris mitu protsenti koolile järgneva elu sissetulekust. 100% asemel võite saada ainult 97%, kui hariduslünka ära ei lapi.

Noorte tulevene palk võib kannatada kahel põhjusel. Esiteks siis, kui nad lõpetavad kooli katkestuste ja distantsõppe tõttu kehvema haridusega, kui oleksid saanud normaalsetes oludes. Teiseks siis, kui majanduskasv aeglustub, sest tööturule tuleb kehvema haridusega põlvkond. Kuna lähemate aastate koolilõpetajad, kes ei jõua koroonalünka tasa teha, jäävad tööturule 40–50 aastaks, kestab ka pidurdav mõju majanduskasvule aastakümneid.