Selline kaos ja ebaselgus peab lõppema. Vajame selgelt poliitilist kokkulepet Euroopa Liidu tasandil, mis annab täiendavad võimalused neile inimestele kes on vaktsineeritud või viiruse läbi põdenud. 

Ühelt poolt tekib sellega seoses üks lisamotivatsioon inimestele vaktsineerimiseks. Teisalt aitab selline otsus naasta meil tavapärase elukorralduse juurde ning kaitsta Euroopa Liidus kokku lepitud põhivabadusi.

Eesti valitsus peab siin näitama initsiatiivi ning nõudma liikmesriikide vahelise kokkuleppe saavutamist. Miks mitte olla ka eestvedaja konkreetsete sammudega?