Eesti valitsus tegi eile mitu otsust, mis aitavad suvel toimuda ja turismil veidigi ellu ärgata – anti eriluba suvel mitu rahvusvahelise haardega suurüritust korraldada. Samuti otsustati anda hoogu koroonatõendi riigi piires kasutamisele, lubades alates 14. juunist korraldada palju suuremaid, väljas kõige rohkem 6000 osavõtjaga üritusi, kui sissepääsu tagab vaktsineerimist, läbipõdemist või negatiivset analüüsitulemust kinnitav tõend. Mõistlik otsus, kuigi koroonatõendil on ka eetilisi küsitavusi – loodetavasti kaob see lahendus epidemioloogilise olukorra edasise paranemise korral kiiresti ajalukku.

Loodetavasti muutuvad me armsad naabrid Soome ja Läti pärast oma peatseid erilisi sündmusi piiride avamise asjus ärksamaks.

Samuti on lootust, et lihtsustub üle piiride liikumine. Euroopa Liidu riigijuhid sõlmisid hiljuti kokkuleppe, et alates 1. juulist võetakse kasutusele nn koroonapass, mis peaks laskma vaktsineeritutel, läbipõdenutel ja negatiivse proovi andnutel vabalt Euroopa Liidu sisepiire ületada. Ütleme „peaks”, sest kokkulepe annab riikidele voli siiski ka oma piiranguid seada.

Turiste taga igatsevad Lõuna-Euroopa riigid seda vaevalt kergel käel tegema hakkavad, aga meie mõlemad naabrid – Läti ja Soome – on seni küll piiriküsimustes kangekaelsust üles näidanud. Kumbki ei taha veel näha riiki saabumas ühtki turisti ja Soome ei luba endiselt isegi töörännet. Mõlemad on EL-i koroonapassi kasutuselevõtuks valmistumises sabas sörkijate seas.

1. juunil saab Läti valitsus esimest korda pärast epideemia puhkemist jälle silmast silma kokku. Soomes toimuvad 13. juunil kohalikud valimised. Loodetavasti muutuvad me armsad naabrid pärast neid erilisi sündmusi piiride avamise küsimuses ärksamaks.