Täna otsustab riigikogu, kas keelustada Eestis karusloomafarmid. Positiivse otsuse korral lõpetatakse tšintšilja- ja rebasekutsikate pisikestes puurides pidamine, paljundamine ning nülgimine. See oleks võit enamikule Eesti inimestele, kes loomade tarbetuid kannatusi õigeks ei pea, samal ajal oleks see ka märgiline samm, mis kannab olulisi väärtusi.

Karusloomafarmides elavate loomade kannatused on oma ekstreemsuse ja ebavajalikkusega järjest enam inimesi ahastama pannud. Mitukümmend tuhat inimest on allkirjastanud vastavaid petitsioone ja sama sisuga eelnõu on varem mitmel korral riigikogu menetluses olnud.

Kolm kuud tagasi tegi uuringufirma Kantar Emor avaliku arvamuse uuringu, kus selgus, et lausa 75% vastajaid arvab, et karusnaha saamise eesmärgil rebaste, naaritsate ja tšintšiljade kasvatamine ei peaks Eestis lubatud olema. Väärib ka märkimist, et Kantar Emori andmetel on kõigi suuremate erakondade valijaskonnast enamik karusloomafarmide keelustamise poolt.