2026. aastaks pidi saama lahinguvalmis motoriseeritud 2. jalaväebrigaad. Kärpekavas nenditakse, et kahe brigaadi väljaarendamine on üks eesmärkidest, mille täitmine edasi lükkub. 2. jalaväebrigaad moodustati 2014. aastal Lõuna kaitseringkonna baasil. Selle sõjaaja koosseisu õpetatakse välja suuresti Kuperjanovi jalaväepataljonis.

Kokku kaotab töö 270 inimest, neist 200 on kaitseväelased.