Riigi omanduses oleva Eesti Energia jaoks saabus kolmapäeval suur hetk. Ettevõtte juhid kuulutasid välja kontserni uue, 2045. aastaks kliimaneutraalse tegevuseni jõudmise strateegia.

See hõlmab roheelektri aina suuremat tootmist ja niigi kokku kuivanud põlevkivielektri tootmise järkjärgulist lõpetamist. Eesti Energia juhid rääkisid sellestki, et lähemate aastakümnete jooksul on kavas täielikult ümber korraldada õli tootmine. Sellest peaks saama tulevikus suur keemiatööstuse sisend, mille puhul CO2 heidet enam ei teki.

Ent keset tuba on suur koll ja paistab, et sellest ei saa ka valitsus enam üle ega ümber.