Kogenud ajakirjanik ja välispoliitika spetsialist lisas: „Kuid kogu selles loos on veel üks tahk, mida me ei tohiks hetkekski unustada. Kellele on kasulik nii lähedaste rahvaste vahele, nagu seda on eestlased ja soomlased, kiilu löömine? Ma kuulsin oma Soome sõbralt arvamust, et meie riikidevahelistesse suhetesse on aastateks löödud mõra."