Tänasel päeval on riigikogu tegevus praktiliselt paralüseeritud EKRE parlamendirühma poolt. Peaaegu kõik eelnõud, mida on vaja ühiskonnaelu korraldamiseks, jäävad vastu võtmata.

EKRE ja mõnede Isamaa saadikute eesmärk pole vastuseis mingile konkreetsele eelnõule (selleks leitakse ükskõik milline, absurdselt ebaoluline eelnõu), vaid demokraatliku otsustusprotsessi halvamine. Nii nagu seda on õpetanud Lenin ja Viktor Kingissepp – vähemuste arvestamise reeglid tuleb muuta enamuse halvamise reegliteks.

Tänasel kujul ja EKRE andekust bolševismi ideaalide järgimisel arvestades näib, et meie parlamendi edasine töö on võimatu.

Mida tuleks teha riigikogu kodu- ja töökorra seaduses, et tagada normaalne otsustusprotsess?