„Estonia“ juurdeehituse kava ei oleks pidanud üldse sündima. Seda poleks tohtinud kui täiesti kohatut käsitledagi, selle kultuuriobjektide pingeritta lisamisest rääkimata. Ja kui selline idee leidis riigikogu kultuurikomisjoni heakskiidu, siis nimetatud komisjon ei tohiks edaspidi kultuuriasju arutada. 

Eesti tähtsaim kultuuriobjekt on meil jätkuvalt Tallinna vanalinn, mitte „Estonia“ oma repertuaariga. Teatri ja ka muude kultuuriasutuste käekäik sõltubki vanalinna olukorrast ja viimase säilitamisest. Seega kultuurikomisjon peab koosnema valdavalt vanalinna ekspertidest, keda me praeguses komisjoni koosseisus ei näe. 

Vanalinn on meie ja terve maailma aare, mis on veelo UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Nüüd ähvardab selle kaotsiminekut mitte sõda ega mälestiste seisund, vaid praeguste komisjoni liikmete lühinägelikkus ja tarbijalik mentaliteet. Vanalinna rahvusvahelisse kaitsealasse jäävad nii „Estonia“ kui Uus turg ja Tammsaare park. 

Olemasoleva struktuuri meelevaldne muutmine ei oleks mõeldav.