Juuniküüditamine 1941. aastal oli üks koledamaid Nõukogude võimu kuritegusid Eesti rahva kallal. Ent Eesti inimesi ei hakatud represseerima juunis 1941, vaid juba aasta varem. See algas kohe pärast Nõukogude okupatsioonivõimu kehtestamist juunis 1940. Juuli teises pooles küüditati Venemaale president Konstantin Päts ja kaitseväe ülemjuhataja Johan Laidoner koos peredega. Arreteeriti vabas Eestis riigijuhtimisega seotud olnud ja muidu väljapaistvaid isikuid. 1940. aasta lõpuks oli arreteeritud üle tuhande sellise inimese.

Lähedastele arreteeritute käekäigust infot ei antud, inimesed lihtsalt kadusid teadmatusse, mis tekitas kogu riigis ebainimliku hirmuõhkkonna.