1989. aastal oli Ukraina veidi jõukam kui Poola. Ent praegu on Poola sisemajanduse koguprodukt (SKP) elaniku kohta Ukraina omast peaaegu viis korda suurem. Miks nii juhtus? Aga mis saab Poolast ja Ungarist edasi?


 .