Valitsus kiitis läinud nädalal heaks transpordi arengukava aastani 2035. Eile ilmus ka lugu, kuidas Taavi Aas soovib kehtestada kliimaeesmärkide täitmiseks lisareeglid: maksta tuleb saastamise ja teede kasutamise eest (EPL 15.06).

Valitsus peaks enne tarbijatele maksude kehtestamist ära tegema oma aastate pikkused tegemata jätmised heade liikumisvõimaluste loomisel nii linnades kui ka maapiirkondades. Kui homme kehtestada automaks või liikluses liikleja maks, oleks suurimateks kannatajateks need, kellele auto on ainus võimalik liikumise viis.