Nakatumise vähenemine ei käitu endiselt ootuspäraselt. R-arvu ehk nakatumiskordaja järgi pole võimalik pandeemia lõppu prognoosida.