Lähtudes sellest, et riiklikke huve peegeldavad valitsejate otsused ja teod, jääb mulje, et sageli on Eesti huvid vastuolulised ja sõltuvad  valitsuserakondade omavahelisest jagelemisest. Teinekord näib, et huvisid ei olegi või sörgime, saba jalge vahel, oma liitlaste tuules.