Õigusteenuse osutaja on nagu arst – nii nagu me ei taha, et meie elundite kallal tegutseks viletsa väljaõppe, puudulike teadmiste ja kogemustega meedikud, nii ei saa me usaldada oma õiguste ja vabadustega seotut isikutele, kes on läbinud juhuslikud kursused või ebatäieliku akadeemilise programmi ja praktika.

Üldiselt olen väga nõus, et kvaliteeti on vaja parandada ning riik peab senisest süsteemsemalt ja kvaliteedipõhiselt panustama õigusharidusse kui rahvusteadusse. Samal ajal, olles ise Tartu ülikool patrioot, vilistlane ja professor, austan ma avatud konkurentsi ega välista, et ka teised ülikoolid suudavad pakkuma kvaliteetset õpet.