Eestis on palju ohvriks langenud inimesi, kelle õigused ei ole kaitstud. Kuid palju on ka ametnikke ja meedikuid, kes ei oska ohvrit ja tema vajadusi ära tunda ning seetõttu teda aidata. Kahe aasta pärast peaks Eestis sellega paremini olema, sest Ida- ja Lääne-Virumaal algas laiahaardeline kuriteoohvrite kaitse projekt. Selle on koostöös ellu kutsunud justiitsministeerium, Victim Support Europe (VSE) ja Euroopa Liit ning hiljem on kavas projekti laiendada ka ülejäänud Eestile ja parim kogemus viia teiste Euroopa riikideni.

Justiitsministeeriumist on projekti ellukutsuja ja eestvedaja Brit Tammiste. Tema sõnul on soov jõuda juba esmatasandil võimalikult paljude ohvriteni, et tagada nende kaitse ja pakkuda neile senisest paremat tuge. Ohvrite vajadused, millega oleks vaja paremini tegeleda, selgitatakse välja just Virumaa põhjal. Ühtlasi tehakse kindlaks ka spetsialistide vajadused ning eri asutuste koostöövõimalused.