Esialgse õiguskaitse tühistamine jõustub viivitamatult, kuid menetlusosalistel on 15 päeva jooksul õigus esitada ringkonnakohtu määruse peale kaebus riigikohtule.

Saaga on olnud pikk

Halduskohus jättis juuni alguses tehtud otsusega rahuldamata kliimanoorte kaebuse tühistada Eesti Energia Enefiti põlevkiviõlitehase ehitusluba.

Mullu aprillis pöördusid noored kliimastreikijad MTÜ Loodusvõlu nime all kohtusse Eesti Energia kavandatava Enefit280 põlevkiviõlitehase vastu. Kaebuses nõudsid noored, keda esindab Keskkonnaõiguse Keskus, et kohus tühistaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse antud ehitusloa põlevkiviõlitehase rajamiseks ja tagaks Enefit280 õlitehase püstitamise puhul esialgse õiguskaitse.

Selle aasta 7. mail peatas Tartu ringkonnakohus Eesti Energia kavandatava Enefit280 põlevkiviõlitehase ehituse. Tollase määrusega lahendas kohus üksnes esialgse õiguskaitse ning kohtuvaidlus õlitehase rajamise otsuse õiguspärasuse üle läks edasi. Kuni selles vaidluses lõpliku kohtulahendi tegemiseni ei saa õlitehase ehitusega aga alustada. Keskkonnaõiguse keskuse juristide sõnul võib menetlus kesta aasta või kauemgi.

Kuni selles vaidluses lõpliku kohtulahendi tegemiseni ei saa õlitehase ehitusega alustada.

Kliimaaktivistid läksid kohtusse, kuna nende hinnangul ei võimalda plaanitav õlitehas Eestil täita Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi ning on vastuolus säästva arengu eesmärkidega ja Euroopa Liidu eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.