Kui teie kodulinnas või -vallas on üks ja sama seltskond valitsenud juba kümneid aastaid, ent linnake või alevik aina taandareneb, elanikud lahkuvad, noori pole ega tule, tööd ja leiba saab peaasjalikult ainult omavalitsuse allasutustest, siis on end aastateks vallamajja istutanud valitsejate eesmärk isiklik sotsiaalne töökoht.