Terviseameti andmetel oli laupäeva hommikuks koroonaga haiglas üle kahekümne inimese, kuid vaktsiinivastaseid see ei kõigutanud - meelt avaldama kogunes üle kolmesaja inimese.

Riigikogu liige Kalle Grünthal luges ette read põhiseadusest. „Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.”

Just omaalgatusliku vastupanu rõhutamine tõi kaasa Grünthalile toetavad juubeldused. Rahvas elas kaasa.

Kostusid viled, plaksutused, hõisked:

„VILISTAME reeglitele!”

„Mitte mingil juhul!”

Meeleavaldajate nägudest oli näha, et nende jaoks oli tegemist palju enama kui lihtsalt meeleavaldusega - nad tegid ajalugu.