Avaliku halduse teadlase ja õppejõuna olen jälginud suure huviga akadeemilist kirjandust, kuidas kõige paremini pandeemiaga hakkama saada ning selle vältel valitseda. On eri lähenemisi ja toimetulekuviise, kuid kõige enam kerkivad esile järgmised: kriisile tuleb reageerida kiiresti, tuleb olla ärgas ja kohanduda ning seada inimelu majandusest ülemaks. Niisamuti peab olema kommunikatsioon selge, tegevus läbipaistev ning kodanikuühiskonda tuleb kohelda austusega ja teda kaasata.

Kahjuks pole pandeemia vältel suutnud Eesti valitsus neist midagi teha ja seega tuleb rahval haldussuutmatus kinni maksta. Olles COVID-19 kolmanda laine keskel, on tähtis mõista, miks see nii sünnib.

Minu meelest on sellel kolm peamist põhjust.