Äsjasel Hiina Kommunistliku Partei 100. aastapäeva tähistamisel ütles Hiina juht Xi Jinping: „Viimase saja aasta jooksul on Hiina Kommunistlik Partei ühendanud ja juhtinud hiinlasi, kirjutades kõige imelisemat peatükki millenniumi kestnud Hiina rahva ajalukku.”

Xil on õigus, et Kommunistliku Partei juhtimisel on Hiina teinud ajaloolise hüppe ühest maailma vaeseimast riigist maailma suuruselt teise majandusega riigiks. Aga Xi jättis rääkimata, et sama partei juhtimisel käiku lastud 1958. aasta viisaastakuplaan tekitas inimkonna ajaloo suurima näljahäda ja kümneid aastaid kestnud range perepoliitika viis riigi demograafilisse kriisi.

Kompartei suutlikkus ühiskonna ressursse kasutada on võimaldanud pakkuda suures ulatuses avalikke hüvesid. Kõige tähelepanuväärsem oli partei investeering tervishoidu ja haridusse. Seda alustati 1950-ndate alguses. Tulemus: kui 1949. aastal oli keskmine eluiga 35–40 aastat, siis praegu 77,3 aastat, algharidusega hõlmatus on tõusnud 20%-lt pea 100%-ni ja põhiharidusega hõlmatus 6%-lt 88%-ni.