Allpool valik eilseid lauseid, mille sisu ja tähendus ei ole kindlasti see, mis sõnade kokkulugemisel esimese hooga tundub.

Jaanus Karilaid: „Arutluse all oli 8-9 inimese sobilikkus presidendiametisse.“

Sisuliselt ütles Karilaid välja täiesti suvalise numbri, sest mitte keegi, kes on nn koalitsiooni laualt läbi käinud, pole nõus sellesse ametisse astuma. Küll jätab 8-9 väärika mulje, nagu oleks ka sisuliselt riigipeakandidaati otsitud ja valik külluslik. Samas on Eestis kindlasti Kadriorgu sobivaid inimesi rohkem kui 8-9.