Paraku ei ole olukord ega plaanimajandus paari kuuga muutunud. Endiselt soovitakse Tallinnalt üksnes materiaalseid hüvesid. Mitte, et meil oleks midagi selle vastu. Vastupidi – oleme suutelised süsteemseid lahendusi pakkuma. Ent seeläbi tekib ka meil moraalne vastutus vaktsineerimisprotsessi eest, mistõttu soovime selle üle ka otsustusõigust.
Ja selleks, et mitte tallata tühja tuult, on Tallinnal ettepanek vaktsineerida linlasi perede kaupa. Kuid endiselt on meil vajaka volitusest ja vaktsiinidest, et läbi viia vaktsineerimisi. Selleks vajalikud tugiteenused suudame ise üles ehitada ja tagada.