Minu 2016. aasta ettepaneku järgi valiks presidendi mitte Riigikogu, vaid valimiskogu, kuhu kuuluks 500 liiget Riigikogu liikmetest ja omavalitsuste volikogude esindajatest. Valimiskogu 21 liikme ülesseatuna peaks esitama vähemalt kuu aega enne valimist kandidaadid. Valimised toimuksid maksimaalselt viies voorus. Uusi kandidaate voorude vahelisel ajal üles seada ei saa. Igas voorus kukub viie edukama kandidaadi vahel vähim hääli saanu välja, kuni saavutab viimases voorus võidu rohkem hääli saanud kandidaat.