1990. ja 1994. stažeerimiste käigus pidasin saksakeelseid loenguid üliõpilastele ja õppejõududele. Minu esimene saksakeelne loeng toimus 1990. aastal Paderborni (Gesamt) kõrgkoolis‐ülikoolis professor Peter Dobiase vahendusel. Loenguteema oli õnnestunult valitud ja käsitles Eesti ning NSV Liidu hariduse, majanduse ja poliitikaga seotud probleeme.

See neljatunnine avalik loeng, mis sisaldas ka küsimuste‐vastuste osa, toimus suures auditooriumis ja kuulajaid, kellest enamik olid üliõpilased, oli rohkem kui auditooriumis istekohti. Nii oli ka püstiseisjaid, aknalaudadel ja põrandal istujaid.
Sellel loengul ütlesin, et minu seisukoht ei lange kokku Gorbatšovi seisukohaga ja tulevikus Eesti iseseisvub. See mõte tekitas auditooriumis palju elevust ja esitati arvukalt küsimusi, miks Eesti tahab iseseisvuda, kui Euroopas on vastupidine püüd ühineda Euroopa Liitu?