Jätkusuutlike kütuste kasutamine on praegu maailmas üks kõige kiiremini arenevaid valdkondi. Seda nii lennundussektoris, mis on taibanud, et jalad võib uuesti alla saada tänu rohepöördele, aga ka maanteetranspordis, kus teedel on hulgaliselt sisepõlemismootoriga sõidukeid. Rohepöördeks sobilikena käsitletakse aga vaid neid, mis sõidavad elektri või gaasiga – nende soetamine on perekondadele ja ettevõtetele paraku alati märkimisväärne väljaminek.

Üha kuumenevas majandusolukorras on autode, busside ja rasketehnika väljavahetamine suur risk. Lennundussektor valis tee, leides olemasolevatele masinatele uue keskkonnasäästlikuma lennukikütuse. Täpselt sama saaks teha ka liikluses olevate sisepõlemismootoritega sõidukitega.