Karise tugevuseks on see, et endise riigikontrlörina ta teab, kuidas riik toimib ja poliitikat tehakse. Nõrkuseks on pigem tagasihoidlik tuntus laiema avalikkuse seas. Viimast annab aga parandada ja tänavuste valimiste iseärasusi silmas pidades pole ka populaarsus rahva hulgas eriti arvestatav argument.