Mida tähendab Vähi tegemine? Teatavasti võttis endine peaminister Tiit Vähi pärast oma poliitilist karjääri sihikule Sillamäe ja muutis selle elu-olu märgatavalt. Näideteks on Silmeti erastamine ja sadama rajamine. Võimas! Kui iga Eesti vabariigi tipp-poliitik teeks midagi sarnast, siis oleks see suurepärane. Ma mõtlen tipu all päris tippu ja panen presidendid ning kogenud kantslerid samasse kategooriasse. Vähi ei teinud seda üksi, vaid oma meeskonnaga, kellest enamik siiamaani rakkes. Ükski teine peaminister ei ole nii julget sammu astunud.