Alati on tegevusi, mis on piiripealsed ja vaieldavad, olenemata sellest, kas tegemist on spordiga või mitte. Seepärast pakun uuendusmeelsete või mitte-tradistsiooniliste võistlusalade, sh. eSport määratlemiseks lähtuda Austraalia spordikomisjoni (ASC) pakutud variandist - see on sport, mis on ... "üldsuse poolt aktsepteeritud spordialana".