Näituse läbiv idee on kujutada Anatol Donkani koduküla, Amuuri-äärse Tunguska piirkonna rahva kultuurilist hävingut läbi rahumeelse ja helge kunsti. Esil on šamaanirüüd, millel on kujutatud nanai maailmapildi kosmoloogilised tegelased – tiiger Ambar, leopard Jargar, taeva draakon Modur, looklevad maod, putukad, linnud ja inimesed. Donkani esitatud maailmapildis pole, vaatamata sisemisele viitele väikerahva ängile esitatud võitlust, vaid pigem rahumeelset graatsiat ja vastandlikku tasakaalu.

Donkan on uurinud süvitsi vanu kalanaha parkimiseks kasutatavaid meetodeid ja taimesegusid. Ta omandas teadmised Amuuri-äärse piirkonna väikerahvaste traditsioonidest ja oskustest, mis küll tänaseks on kohapeal juba kadunud. Nanai rahva oskus parkida kalanahku ja valmistada neist riideid ning erinevaid tarbeesemeid elab edasi Donkani loomingus.

Esimest korda eksponeeriti näitust Peterburi Etnograafiamuuseumis aastatel 2019-2020. Paraku ei õnnestunud kunstnikul Peterburis oma kontseptsiooni soovitud kujul esile tuua, sest väljapanek sisaldas allegoorilisi viiteid nõukogude laagrisüsteemile ja sellist lähenemist riiklik muuseum ei soosinud. Seda põnevam on väljapaneku tegelikku ideed avastada nüüd Eestis.

Anatol Donkan on Saksamaal elav väljapaistev kunstnik, kes valmistab kalanahast ehistooteid ja loob puuskulptuure.