Võlaõigusseaduse üürilepingu peatükk vajab radikaalsemaid muudatusi. Teen konkreetsed ettepanekud.