Midagi peab energia hinnahüppe leevendamiseks tegema, sest see on olnud liiga suur ja järsk. Nii suur, et ei anna inimestele üksnes märku oma eluaseme soojustus ja küte korda teha, vaid võtab ära raha, millega seda investeeringut teha.

Käibemaksulangetuse alternatiiv oleks hüvitada hinnatõus otse toimetuleku- või mingi uue spetsiaalse toetuse kaudu. Ent see oleks hinnašokile kohmakas ja aeganõudvama ettevalmistusega vastus. Ajutine käibemaksusoodustus nii kauaks, kui püsib kõrge hind ja/või sellega kohaneda jõutakse, oleks palju kiirem ja turupõhisem meede. Sellist lahendust ei pea häbenema.

Nii et teeme ära? Sellega on kaks probleemi.

Käibemaksulangetust on ajutiseks abinõuks vaja. Pikemas perspektiivis tuleb aidata inimestel soojustus ja küte korda teha.

Esiteks, ettepanek on Isamaa oma, aga valitsuses on Reformi- ja Keskerakond. Meie poliitika tava kohaselt kukutab valitsus opositsiooni ettepanekud läbi isegi siis, kui need on asjalikud. Ent sellest tavast ongi aeg loobuda.

Teiseks, selliseid ajutisi maksumuudatusi kiputakse jätma kehtima pikemaks ajaks kui esialgu plaanitud ja lubatud. Ent seegi on puhtalt valitsuse otsustavuse küsimus, mitte loodusseadus.

Käibemaksulangetus on ajutise abinõuna õigustatud. Pikemas perspektiivis tuleb aidata inimestel elamute soojustus ja küte korda teha. Seda juba tehaksegi, selleks võivad kiiremad ja osavamad isegi KredExi toetust saada. Aga üldiselt on tempo siiski liiga aeglane ja toetused liiga napid. Kui rohepöördele sundivad hinnasignaalid jõudsid juba pärale, siis ei tohi venitada ka toetusprogrammidega, mis aitavad energiatõhususes pöörde ära teha.