Huvi ekskursiooni vastu kuulsas lammutust ootavas Liivalaia kohtumajas oli suur ja grupp täitus vaid mõne minutiga. Ukse taha jäänutele toob Eesti Päevaleht tuuri koju kätte. Külastame kuulsat maffiasaali, kus põlve otsas organiseeritud kuritegevuse protsesse läbi viidi, suuremate protsesside jaoks loodud auditooriumit ning mõistagi ka kinnipeetavate kambreid ja perimeetrile seatud konvoikäike.