Autori sõnul on see jutustus Eesti Vabariigist ja nendest episoodidest, sündmustest ja protsessidest, millega otse või kaudselt oli seotud minu vanaisa Eduard Alver. „Tegelaste seas on terve hulk Eduard Alveri kaastöötajaid ja ajaloolisi isikuid, kellega ta ühel või teisel viisil kokku puutus. Selle kirjatöö eesmärk ei ole võistelda tõsiste ajalooliste uurimustega. Võiks öelda, et see on ajaloo ja poliitikaga tugevasti läbi põimitud publitsistlik jutustus, kuid ajalugu see pole ja kunst(ilu)kirjanduseks ei söanda seda samuti nimetada. Ma üritasin vaadata Eesti Wabariiki läbi oma eellaste silmade.”

Autoriga vestles esitlusel Marek Strandberg. Raamatu on toimetanud Eha Kõrge ja kujundanud Janika Vesberg.