Kahtlus on hinges, et kiire ühenduse võrk ehitatakse ikkagi ainult sinna, kuhu seda on mugav ja kasumlik ehitada. Ehk tiheasustusalale.