Kui Lerenmanni rajatud aktsiaselts Rauaniit, selle nõukogulik kloon Punane Koit ja erastamisjärgne Suva on ka tavakodaniku jaoks üsna tuntud nimed, siis Efraim Lerenmanni enda nimi kõnetab juba palju väiksemat ringi inimesi. Temast ei kirjutanud ajalehed, ta ei paistnud silma seltskonnaüritustel ja ta jäeti mainimata ka olulisemates biograafilistes leksikonides. Ainus märk tema edevusest oli Eesti autoklubi liikmeskonda kuulumine. Ometi oli ta oma aja üks edukamaid ja säravamaid äritegelasi.