Välja on pandud ajastudokumendid ja fotod, teatritegijaile kuulunud või neile pühendatud esemeid Pärnu Muuseumi, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, Rahvusarhiivi, Eesti Kultuuriloolise arhiivi ning Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi kogudest. Näitus on jagatud kahe maja vahel:

Pärnu Muuseumis eksponeeritav osa käsitleb ajavahemikku 1800-1944,

Endla teatris eksponeeritav osa on 1944. aastast tänapäevani.