Üleilmne logistikakriis pikendab tarneaegu mitme kuu võrra. Kui eraettevõtetes mõistetakse olukorda, siis riigihangetes kiputakse tarnijatele tähtaegade ületamise korral leppetrahve välja kirjutama.

Riigihangete nõustamisele spetsialiseerunud advokaat Triin Väljaots sai äsja taas kliendilt teate, et hankija keeldub pikendamast tarneaega ja lubab rakendada leppetrahve täismahus. Väljaots on juba aasta algusest seisnud kohtutes klientide eest, kelle tarned on takerdunud koroona- ja logistikakriisi tekitatud seisakutesse ning kellele rakendatakse ebamõistlikult suuri leppetrahve. Tema sõnul sai tänavu juulis ootamatult alguse märkimisväärne tarnete seiskumine. Hankijad seda kahjuks ei mõista ja seostavad tarnete olulise aeglustumise põhjuseid pea kaks aastat väldanud koroonaolukorraga.