Samal ajal on ühiskonnas koroonapiirangute kohta palju eriarvamusi. Ühed tahaksid, et oleks veel rohkem karme keelde-käske, teised on vastu neile kõigile, kolmandad tahaksid paketti, mis nende harjumusi kõige vähem segaks. Pealegi on näiteks maskinõude puhul võimatu tagada, et kõik nõuet kvaliteetselt täidavad. Või saavutada, et lõbujanulised ei koguneks umbsetesse ruumidesse erapidusid pidama.

Kutsume kõiki inimesi lähinädalatel hoolikalt järgima alalhoidlikkuse põhimõtet, ükskõik mida nad ühe või teise piirangu tõhususest isiklikult arvavad või millist erakonda pooldavad. On fakt, et koroonahaigete suure hulga tõttu ei tule tervishoiusüsteem kõigi hädaliste aitamisega enam hästi toime. Ükskõik kas olete näiteks maskiusku või mitte, vaktsineeritud või mitte – ikka on mõistlik teha kõik selleks, et mitte praegu haigeks jääda ega nakkushaigusi (olgu koroonat või muid) edasi anda.

Kutsume kõiki inimesi lähinädalatel järgima alalhoidlikkuse põhimõtet hoolimata sellest, keda või mida nad pooldavad.

Valitsus aga peaks senisest palju rohkem vaeva nägema oma piirangute sisulise põhjendamisega ja nende üksteisega kooskõlla viimisega. Samuti analüüsima, mismoodi käituma üks või teine käsk inimesi tegelikult motiveerib. Eilsed otsused on järjekordne halb näide. Nädala või paar suudab enamik inimesi igasuguseid piiranguid täita ka patriotismist, kui nendega õigesti rääkida. Või lootusest, et ehk on sellest keerulises olukorras midagigi kasu. Paarist nädalast pikema aja jaoks aga on juba vaja tõendeid, et meede toimib ja on veel vajalik. Praegust koroonaväljavaadet arvestades peaks valitsusel juba olema ette valmistatud ka abipakett ettevõtetele, kelle tulusid piirangud kriitilisel määral vähendavad.