Koroonaviiruse leviku tõkestamise on meie kõigi ühine mure. Praegu jääb aga mulje, et omavalitsuste initsiatiivi ja operatiivsust soovitakse pärssida. Samas jagatakse ülesandeid testimiseks ja lähikondsete tuvastamiseks, selleks ressurssi andmata.