Esmalt tuleb situatsiooni mõistmiseks riigipoolse toe osutamisel eristada kaasamist rahalisest toest. Otsuste läbirääkimine, arvamuse ärakuulamine ning omavalitsustega kui sidusrühma ja ehk isegi ühe olulisema partneriga konstruktiivse dialoogi pidamine on see, millest vajaka.