Põhimure on seotud piiril kasvavate sõjaväeliste provokatsioonidega. Eriti Moskva ja Minski viimase kokkuleppe kontekstis, millega Valgevene lubab Venemaal rajada enda territooriumile, Poola piiri [see tähendab ka NATO] vahetusse lähedusse sõjaväebaasi.