11. oktoobril avalikuks tulnud Europoli raport hindab, et migrante võidakse hakata Eestisse vedama Pihkva lennuvälja kaudu, mis asub Eesti ja Läti piiri vahetus läheduses. Sellisteks ohtudeks tuleb valmis olla ning me ei saa endale lubada jäämist sabassörkijate rolli. Rahvusvaheline koostöö ning ühtsus Euroopa Liidu ja NATO riikide vahel on oluline, kuid Eesti peab olema valmis tegema omalt poolt kõik enda territooriumi kaitsmiseks. Konfliktiolukorras kannatavad enim need riigid, kes viivitavad otsustega ega astu õigeaegseid samme.

Lähtudes eeltoodust teen kolm ettepanekut ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks: