Arktika põlisrahvaste esindajad rõhutasid konverentsil Arctic Spirit, et riigid kipuvad oma Arktika-poliitikat kujundades pahatihti nende arvamust mitte arvestama, kuigi just põlisrahvad elavad seal pidevalt.

„Mujalt tulijad näevad ainult võimalust regiooni ära kasutada, neid ei huvita kohalike huvid,” ütles Soome saami parlamendi esimees Tuomas Aslak Juuso.

Saami poliitiku sõnul on tema rahvale väga oluline, et Arktikasse ulatuvad riigid teeksid omavahel koostööd: „Saame elab neljas eri riigis ja nad seisavad silmitsi üsna samade probleemidega. Ohustatud on nii meie keel, kultuur kui ka traditsioonilised elatusviisid, mida mõjutavad eelkõige kliimamuutused.”